Start
Om företaget
Balans/personlig effektivitet
Ordning och reda
Proffsiga möten
Bättre balans i tillvaron
Säljande presentationer
Personlig coaching
Referenser
Kontakt

 

Säljande presentationer

Att inför en grupp framföra sitt budskap på ett säljande sätt är något som många uppfattar svårt och ibland skrämmande.

Det är synd när det är ett sånt gyllene tillfälle att påverka och övertyga en grupp - extern eller intern - om ditt budskap.

Kursen riktar sig till alla som framträder inför åhörare, på ett eller annat sätt, oberoende av erfarenhet och vana. Den lyfter individuellt varje deltagares nivå och förmåga till att framträda och ge förtroende på ettt övertygande sätt.

 

Varje nytt framförande är unikt och behöver förberedas, vilket inte alltid sker. Det är inte det hjälpmedel du använder som är det viktiga, det är ditt budskap och hur DU framför det. Att du känner dig säker och trygg som presentatör.

 

Omfattning:  1 + 1 dag

 

Genomförande:

Kursen genomförs i företagsanpassad form . För bästa kvalitet i grupper om 6 - 8 deltagare. Teori varvas med egna framföranden och grupparbeten. Öva öva öva!

Tyngdpunkten ligger på varför vi håller vår presentation, framförande, anpassning av budskap, utformning av presentationen.

Schematisk genomgång av olika hjälpmedel görs men tyngdpunkten är på att sälja sitt budskap och vinna åhörarnas intresse.

Innehåll i kursen:

  • Målet med en presentation.

  • Förberedelser

  • Disposition av en presentation

  • Utformning av manus.

  • Hantering av rampfeber/nervositet

  • Argumentering

  • Tidkontroll

  • Slutframförande.