Start
Om företaget
Balans/personlig effektivitet
Ordning och reda
Proffsiga möten
Bättre balans i tillvaron
Säljande presentationer
Personlig coaching
Referenser
Kontakt

 

Ordning och reda

För många är det svårt att hålla kontroll på arbetsuppgifter, struktur på arbetsplatsen och speciellt få tiden att räcka till.Ordning och reda är en enkel, handgriplig, kostnadseffektiv och lättförståelig kurs som ger konkreta resultat.

ECOTEC har sedan ett dryga tiotal år erhållit mycket uppskattning för våra kurser kring detta område med goda referenser bland såväl stora som små företag, myndigheter och kommuner.

 

Mål:

Åstadkomma en mer strukturerad arbetssituation genom att se över struktur på arbetsplats, reflektera över arbetsrutiner och egen planering, få ökad självkontroll samt kunna nyttja tiden bättre.Detta resulterar vanligtvis i bättre arbetskontroll, minskad upplevd stress samt trivsammare arbetsmiljö.

Kursen är mycket konkret och tillämpat praktiskt arbete med liten "hemläxa" ingår i kursen. Denna är på både individuell nivå som av gruppgemensam karaktär. Teoripass varvas med individuella arbetsuppgifter på den egna arbetsplatsen. 
 
Omfattning: 2 kurstillfällen.

 

Tillfälle 1: Inledning och presentation.

 • Förväntningar.
 • Fördelar ordning o reda.
 • Organisation av arbetsplats.
 • Hantering av e-mail.
 • Arbetsrutiner.
 • Praktiskt arbete med individuell uppföljning.
 • Summering.

Tillfälle 2: Uppföljning tillfälle 1.

 • Arbetsrutiner forts.
 • Har vi koll på tiden?
 • Personlig planering.
 • Avstämning på arbetsplats.

Deltagare:  Gruppvis med ca 8-10 deltagare per grupp.
   
Kostnad: Ca 4.500:-/delt.