Start
Om företaget
Balans/personlig effektivitet
Ordning och reda
Proffsiga möten
Bättre balans i tillvaron
Säljande presentationer
Personlig coaching
Referenser
Kontakt

 

Bättre balans i tillvaron

Tillvaron idag är långt ifrån enkel. Tufft i arbetslivet, svårt att få tiden och mig själv att räcka till, mycket stress. Den privata sitsen är inte alltid helt enkel heller. Mycket som konkurrerar om min tid och mitt engagemang.  Det som ofta får ta stryk är jag själv och mitt eget välmående. Bristen på balans i tillvaron är för många helt uppenbar. Vad vi behöver är just "bättre balans i tillvaron".

Mål:

 • Skapa ökad självkontroll över arbetssituation och privatliv för att kunna förebygga och motverka stress och utbrändhet.
 • Ökad medvetenhet och förståelse för stress och dess skadliga konsekvenser.
 • Bättre förståelse för egna stressreaktioner och dess orsaker. Kännedom om hur vi kan motverka och förebygga stress och utbrändhet.
 • Känna igen signaler och tecken på utbrändhet.

Konceptet baseras på ECOTEC:s utvecklingsmodell: VÅGA VILJA VINNA!

VÅGA

 
 • Lyssna på kroppens signaler.
 • Inse läget.
 • Erkänna stressymptom.
 • Acceptera ofullkomlighet
 • Bort från "Stålmans/kvinno-komplexet"
 • Ta beslut.
 • Ändra gamla vanor.
 • Säga nej.

VILJA

 
 • Genomföra förändringar.
 • Försöka om och om igen.
 • Sätta realistiska mål.
 • Lära dig prioritera.
 • Vara förberedd.
 • Ligga "steget före" - ta kontroll.

VINNA

 
 • Ökad kontroll och balans i din tillvaro på arbetet och på din fritid.

 

Kursen genomförs om två-tre tillfällen där teoripass varvas med gruppdiskussioner och egna arbetsuppgifter. För bästa resultat är en bra gruppstorlek 8-12 personer.

 

Exempel på områden som gås igenom:


Kartläggning av din stressprofil - stress-test över helhetsbilden. 
Arbete/familj/fritid - dig själv.

Stresskännedom:

 • Vad är stress och hur yttrar sig den?
 • Vad karakteriserar en individ under stress?
 • Enkel anatomi: hjärna -hormoner - kroppsreaktioner.
 • Verkningar under längre tids stress -utbrändhet.
 • Vad orsakar stress?
 • Hur vi kan motverka och förebygga stress och utbrändhet.
 • 10 budord mot stress.
 • Praktiska tips
 • Bättre kontroll över arbetsplatsen.
 • Konsten att fatta beslut 
 •  Ökad medvetenhet om tidsbrist för att kunna motverka stresskänslor.
 • Våga kommunicera och träna på konsten att säga nej.

 

Deltagarna blir under programmets genomförande engagerad i dialoger, diskussioner och gruppövningar. Dessutom får varje deltagare arbeta fram sin egen handlingsplan. Individuell avstämning med handledaren görs även mellan stegen i form av hemuppgifter.


Modulen "Ordning & Reda" kan läggas till inledningsvis. Där struktur och rutiner gås igenom, för att få en väl fungerande arbetsplats. Det är en heldag där teori varvas med praktiskt arbete på den egna arbetsplatsen. Målet är att med ökad kontroll över arbetsplats och arbetsuppgifter få en minskad känsla av stress.


Självklart har vi även individuell coachning och handledning inom området.

 

Styrkor:

 • Verklighetsbaserat
 • Medicinsk teori varvas med reella exempel.
  Bakgrund i näringslivet
 • Allmän teori omformas till deltagarens egen situation
  ECOTEC: God affärsmässig vana
 • God vana att föreläsa och handleda till resultat
 •  Konceptet kan skräddarsys enligt kundens önskemål vid behov.