Start
Om företaget
Balans/personlig effektivitet
Ordning och reda
Proffsiga möten
Bättre balans i tillvaron
Säljande presentationer
Personlig coaching
Referenser
Kontakt

 

Balans och personlig effektivitet

Personlig effektivitet är ett upplägg i seminarieform. Innehållet riktar sig mot de som upplever stress, tycker att det är svårt att hålla kontroll på arbetsuppgifter, struktur på arbetsplatsen och speciellt få tiden att räcka till. Tiden är vår största bristvara.

Seminariet är en heldagsövning och normalt ingår en kortare uppföljning efter några månader. Detta för att öka deltagarnas individuella förbättring och konkreta resultat.


Idag har våra forskare bevisat det vi alla känt till. Nämligen sambandet mellan ökad stress och minskad effektivitet. I vårt seminarium kring Personlig effektivitet gör vi kopplingar till stress med vissa delar ur vårt koncept Bättre balans i tillvaron. 
Seminariets utformning och ingående moduler kan anpassas efter olika kunders varierande sitsar och önskemål.

 

Mål:

Åstadkomma en mer strukturerad arbetssituation genom att se över struktur på arbetsplats, reflektera över arbetsrutiner och egen planering, få ökad självkontroll, kunna nyttja tiden bättre vilket minskar vår upplevda stress.

 

Innehåll i kursen:

  • Vad är effektivitet?
  • Konsten att fatta beslut.
  • Stress och effektivitet. 
  • Grundläggande om stress.
  • Struktur på en arbetsplats.
  • Arbetsrutiner.
  • Tidstjuvar.
  • Personlig planering.
  • Nyttjande av arbetsverktyg.

Med uppföljningstillfälle i programmet ingår en sk hemläxa som deltagaren genomför och stämmer av med kursledaren via maildialog. 
Under seminariet varvas teoriavsnitt med gruppdiskussioner

ECOTEC har sedan ett dryga tiotal år erhållit mycket uppskattning för vår verksamhet kring detta område med goda referenser bland såväl stora som små företag, myndigheter och kommuner.